שירותי ייעוץ הנדסי

stats-up, stats-up, growth, improvement, bars, graph, statistics
מתן שירותי הנדסת ערך (VE) - שיטה שמטרתה לשפר את "הערך" של סחורות או מוצרים ושירותים באמצעות בחינה של תפקודם. ערך, כהגדרתו, הוא היחס בין התפקוד לעלות. מטרת מוצר זה לו נותנת החברה דגש רב בהתנהלותה הינו להגביר את ערכו של הנכס/ התכנון/ המבנה על ידי שיפור הפונקציונאליות או צמצום עלויות הקמתו. זהו עיקרון יסודי של הנדסת ערך שפונקציות בסיסיות תישמרנה ולא יופחת כתוצאה משיפורים רודפים ערך. 

בארצות הברית, הנדסת ערך מוגדרת באופן ספציפי בחוק הציבורי 104-106, לפיו "כל גוף ביצוע יקים ויתחזק נהלי עלות אפקטיביות, ערך הנדסיים ותהליכים." 
בארץ תחום זה אינו זוכה לתשומת לב רבה ולחברה ניסיון מוכח ויתרון משמעותי בשיפור היעילות ע"י הגדלת הפונקציונאליות שינויי תכנון והפחתת עלויות ההקמה והתחזוקה של מבנים.

ברוב המקרים נוהגת החברה להסיר עלויות והוצאות מיותרות על ידי מתן פתרונות הנדסיים זולים ויעילים יותר, ובכך מגדילה את ערכו של המבנה והכדאיות הכלכלית עבור לקוחותיה או עבורה בפרויקטים המבוצעים על ידה. תהליך זה מבוצע בדרך כלל ללא כל עלות נוספת מצד המזמין והוא מתומחר כפונקציה של תמורה באחוזים מתוך סה"כ חסכון מוכח.

מתן שירותי גישור במחלוקות הקיימות בפרויקט – לעומד בראש החברה ניסיון רב בכל הנוגע לגישור במחלוקות שמתעוררות בין היזם לבין הקבלן בפרויקט ובין ספקים ונותני שירות. אין ספק שהידע ההנדסי הרב, הניסיון וההיכרות עם גורמים רבים בענף הינם כלים שלובים שמאפשרים לפתור סכסוכים רבים ולאזן בין האינטרסים הרבים של כל הגורמים הנוגעים לפרויקט.

מתן חוות דעת הנדסית לליקוי בנייה – הכנת חוות דעת מפורטות ללקוח לרבות הופעה בבית משפט כמומחה לדבר.
 
מתן שירותי ניהול לקבוצות/מארגנים–
שירותים הכוללים, בין היתר, ניהול הנדסי של הפרויקט הכולל גיבוש אנשי מקצוע, ניהול הכנת תוכניות ומפרט וניהול הליכי התכנון והביצוע של הפרויקט. 

ניהול כספי– בחירת בנק מסחרי, סיוע בקבלת מימון, הכנת דו"ח תזרים פרויקט ושליחת דרישת תשלום לחברי הקבוצה.

ניהול אדמיניסטרטיבי של הפרויקט –הכנת דו"חות סטטוס חודשיים, ניהול ישיבות ועד וניהול אדמנסטרטיבי של מסמכי ההתקשרות מול גורמים שונים בפרויקט.
 
 

שירותי ניהול קבוצות רכישה

profile, profile, page, user, paper, file, document
call-outgoing, call-outgoing, phone, telephone, support, call

טלפון
03-6964446

פקסימיליה
03-6225974

דואל
office@ddceng.com

החומה 14, ראשון לציון