ידע

ניסיון

ניהול הפרויקט ע"י החברה החל משלב הפרוגראמה (אפיון צורכי הלקוח) ועד מסירתו ללקוח הקצה ובמקרים רבים גם ליווי בשלב התפעול השוטף.

במסגרת ניהול הפרויקטים והפיקוח - מסופקים ע"י החברה, שירותי תיאום תכנון הכוללים לווי המזמין בשלב הפרוגרמה, ניהול ישיבות התכנון, ניהול לוחות זמנים, ניהול הליכי הרישוי, סיוע בהכנת הסכמים מול היועצים וכיוב'.

כמו כן, החברה מלווה את הלקוח בהכנת מכרזי הפרויקט, שיטת התקשרות, ריכוז מפרטים ותוכניות, ניתוח ההצעות ומתן המלצה ללקוח.

מעבר לכך בשלב הביצוע מבצעת החברה תיאום, הדרכה, פיקוח מקצועי אדריכלי והנדסי קבוע ומתמיד בכל זמן בו מבוצעות העבודות באתר בהתאם לתוכניות, מפרטים, תקנים וכד', לרבות ניהול לוחות הזמנים והתקציב של הפרויקט, אישור חשבונות, ניהול יומן ומתן דיווח שוטף ללקוח.

ליווי הפרויקט בתקופת הבדק והאחריות לרבות ארגון עבודות הבדק עד השלמתן ומסירה סופית של המבנה למזמין.
 

שירותי ניהול ופיקוח הנדסי

החברה פועלת במספר מודלים עסקיים רלוונטיים לתחום הנדל"ן וזאת כפי שיפורט להלן.

בתחילת הליך הייזום החברה פועלת לאתר קרקעות הן של בעלי קרקע פרטית והן באמצעות מכרזים של רמ"י או של גופים ממשלתיים אחרים לשם ייזום פרויקטים נדל"נים.

לאחר איתור הקרקעות פועלת החברה לגיבוש המתווה המימוני המתאים לפרויקט הרלוונטי שנבחן על ידה וזאת, בין היתר, על ידי ניתוח היתכנות הפרויקט ע"י הכנת דו"ח "0" ראשוני לבחינת הכדאיות של הפרויקט.

בהתאם לבחינה הראשונית מנהלת החברה מו"מ עם בעל הקרקע או מכינה את מסמכי המכרז או הצעה לגוף הממשלתי הרלוונטי ולאחר חתימה על הסכם מול בעל הקרקע או הזכייה במכרז, פועלת החברה על פי מודל של השקעת הון עצמי או גיוס משקיעים / מודל עסקי של גיבוש קבוצת רכישה.
 

ייזום

מתן שירותי הנדסת ערך (VE) - שיטה שמטרתה לשפר את "הערך" של סחורות או מוצרים ושירותים באמצעות בחינה של תפקודם. ערך, כהגדרתו, הוא היחס בין התפקוד לעלות. מטרת מוצר זה לו נותנת החברה דגש רב בהתנהלותה הינו להגביר את ערכו של הנכס/ התכנון/ המבנה על ידי שיפור הפונקציונאליות או צמצום עלויות הקמתו. זהו עיקרון יסודי של הנדסת ערך שפונקציות בסיסיות תישמרנה ולא יופחת כתוצאה משיפורים רודפים ערך. 

מתן שירותי גישור במחלוקות הקיימות בפרויקט- לעומד בראש החברה ניסיון רב בכל הנוגע לגישור במחלוקות שמתעוררות בין היזם לבין הקבלן בפרויקט ובין ספקים ונותני שירות. אין ספק שהידע ההנדסי הרב, הניסיון וההיכרות עם גורמים רבים בענף הינם כלים שלובים שמאפשרים לפתור סכסוכים רבים ולאזן בין האינטרסים הרבים של כל הגורמים הנוגעים לפרויקט.

מתן חוות דעת הנדסית לליקוי בנייה – הכנת חוות דעת מפורטות ללקוח לרבות הופעה בבית משפט כמומחה לדבר.

שירותי ייעוץ הנדסי

אנו מאמינים, כי הידע שצברנו והמקצועיות של עובדי החברה מהווים כלי יעיל ומוכח להצלחת פרויקטים בתחום הנדל"ן ובכלל.

אנו שואפים ללוות את לקוחות החברה בכל ההיבטים הנוגעים לפרויקט נדל"ני מן המסד ועד הטפחות.

הצלחה

call-outgoing, call-outgoing, phone, telephone, support, call

טלפון
03-6964446

פקסימיליה
03-6225974

דואל
office@ddceng.com

החומה 14, ראשון לציון